Otvaranje Konferencije 2019 – pozdravni govor
Dr Sanja Mandarić, redovni profesor i dr Saša Jakovljević, redovni profesor, Dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Beogradu
Konferencija 2019 - Tema: „Promene i trendovi u univerzitetskom sportu“
Adam Roček, Predsednik EUSA, pozivni predavač
Konferencija 2019 - Tema: „Sport kao sredstvo diplomatije“
Dr Dragan Kolev, redovni profesor na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost, Beograd, pozivni predavač
Konferencija 2019 - Tema: „Asimetrija donjih ekstremiteta i njihova uloga u prevenciji sportskih povreda: multimodalni pristup“
Dr Nejc Šarabon, Dekan Fakulteta za nauke o zdravlju, Univerzitet Primorska, Koper, pozivni predavač
Konferencija 2019 - Panel diskusija: „Kako nove tehnologije menjaju sport“
Konferencija 2019: RAD PO SESIJAMA
Konferencijia 2019: RAD PO SESIJAMA
Konferencija 2019: RAD PO SESIJAMA
Konferencija 2019: Svečana sednica
Proslava 81. godišnjice Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Beogradu
Konferencija 2019: Svečana sednica
Proslava 81. godišnjice Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Beogradu

 

POZIV ZA ZUOV

 

Naučna konferencija Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja koja se održava 12.12.2018. godine sa početkom od 10,00 časova registrovana je u ZUOV kao seminar stručnog usavršavanja.

 

Cena seminara je 500 dinara i kotizacija se plaća na licu mesta.

 

Detaljan program konferencije po sesijama i sa naslovima predavanja biće objavljen u sredu 05.12.2018. na sajtu www.fsfvconference.rs

 

Preuzmite dokumentaciju u nastavku: