Otvaranje Konferencije 2017 – pozdravni govor
Dr Sanja Mandarić, vanredni profesor i dr Saša Jakovljević, redovni profesor, Dekan Univerzitet u Beogradu Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
Konferencijia 2017: „Praćenje efekata motornog učenja – pamćenje i transfer naučenog“
Dr Đurđica Miletić, redovni profesor, Univerzitet u Splitu, Kineziološki fakultet.
Konferencijia 2017: „Kardiovaskularno starenje, srčana insuficijencija i fizička aktivnost”
Dr Đorđe Jakovljević, vanredni profesor, Univerzitet u Njukastlu, Institut za celularnu medicinu.
Konferencijia 2017:
3
Konferencijia 2017:
4
Konferencijia 2017:
Dr Branislav Jevtić, redovni profesor, Dekan Univerzitet u Beogradu Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
Konferencijia 2017:
6
Konferencijia 2017:
7

 

POZIV ZA ZUOV

 

Naučna konferencija Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja koja se održava 12.12.2018. godine sa početkom od 10,00 časova registrovana je u ZUOV kao seminar stručnog usavršavanja.

 

Cena seminara je 500 dinara i kotizacija se plaća na licu mesta.

 

Detaljan program konferencije po sesijama i sa naslovima predavanja biće objavljen u sredu 05.12.2018. na sajtu www.fsfvconference.rs

 

Preuzmite dokumentaciju u nastavku: