Zahtevi u pogledu sažetaka:

  • Uputstvo za sažetke usklađen je sa utvrđenim temama Međunarodne konferencije;
  • Za konferenciju se mogu predati radovi koji nisu objavljeni ili izlagani na bilo kojoj akademskoj konferenciji;
  • Jezik konferencije: Zvanični jezik Međunarodne konferencije je srpski i engleski;
  • Sažetak mora biti na srpskom i engleskom. Dužina sažetka je maksimalno 300 reči (singl space) i mora biti poslat putem e-pošte;

Šablon za dostavljanje sažetaka

Molimo Vas da koristite šablon: word document šablon za sažetke (34kB, 20.7.2019.)

Naziv (Zamenite sa Vašim nazivom) - Times New Roman 14 pt, bold

Autor (i) (Ime i prezime1; Ime i prezime2) - Times New Roman 12 pt, normal
Institucija1 (Institucija, grad, država) - Times New Roman 9 pt, normal
Institucija2 (Institucija, grad, država) - Times New Roman 9 pt, normal

Uvod - Times New Roman 11 pt, bold

ZAHTEVI PREMA VRSTI PREZENTACIJA

  • Kategorije prezentacija određivaće se u registracionoj formi: poster prezentacije ili usmene prezentacije.

Usmene prezentacije:

  • Za usmene prezentacije autora predviđeno je vreme u trajanju od 10 minuta;
  • Audio - vizuelna oprema biće dostupna prema propozicijama za Power Point prezentacije;

Šablon za dostavljanje radova u celini

Molimo Vas da koristite šablon: word document šablon za radove (601kB)

Naziv (Zamenite sa Vašim nazivom) – Times New Roman 14 pt, bold

  • Single space

Autor (i) (Ime i prezime1; Ime i prezime2) - Times New Roman 12 pt, normal
Institucija1 (Institucija, grad, država) - Times New Roman 9 pt, normal
Institucija2 (Institucija, grad, država) - Times New Roman 9 pt, normal

Instrukcije za uplatu kotizacije u valuti RSD
Primaoc: UNIVERZITET U BEOGRADU - FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA U BEOGRADU
Blagoja Parovića 156, Beograd.
Svrha plaćanja: Registracija – kotizacija za učešće na Međunarodnoj naučnoj konferenciji
Račun primaoca: 840 - 4536760 - 15
Model i poziv na broj:
(odobrenje)
97 88-02305-742321-00-04-940
Kotizacija:
Puna kotizacija 90 Є Pre 20. novembra 2019. 120 Є Posle 20. novembra 2019.
Studenti 30 Є Pre 20. novembra 2019. 30 Є Posle 20. novembra 2019.