Zahtevi u pogledu sažetaka:

 • Uputstvo za sažetke usklađen je sa utvrđenim temama Međunarodne konferencije;
 • Krajnji rok za dostavu sažetaka je 20.11.2022.
 • Za konferenciju se mogu predati radovi koji nisu objavljeni ili izlagani na bilo kojoj akademskoj konferenciji;
 • Jezik konferencije: Zvanični jezik Međunarodne konferencije je srpski i engleski;
 • Sažetak mora biti na srpskom i engleskom. Dužina sažetka je maksimalno 300 reči (singl space) i mora biti poslat putem e-pošte;
 • Sažetci moraju da prate zahtev formata koji daje konferencija;
 • Svaki autor koji izlaže može predati maksimalno 1 sažetak u svojstvu prvog autora i 2 kao koautor.

Format za sažetke:

 • Stranica formata: beli papir, veličine A4 (297x210 mm), maksimum 300 reči (single space)(1 strana), margine: levo, desno, gore, dole – 2.0 cm.;
 • Molimo Vas da koristite šablon za sažetke;
 • Molimo Vas da vaše sažetke nakon registracije prosledite putem e-pošte: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Šablon za dostavljanje sažetaka

Molimo Vas da koristite šablon: word document šablon za sažetke (3.3.2021. 28kB)

NAZIV (Zamenite sa Vašim nazivom) - Times New Roman 14 pt, bold

Autor (i) (Ime i prezime1; Ime i prezime2) - Times New Roman 12 pt, normal
Institucija1 (Institucija, grad, država) - Times New Roman 9 pt, normal
Institucija2 (Institucija, grad, država) - Times New Roman 9 pt, normal

Uvod - Times New Roman 11 pt, bold

Zahtevi u pogledu radova u celini:

 • Za konferenciju se mogu predati radovi koji nisu objavljeni ili izlagani na bilo kojoj akademskoj konferenciji;
 • Krajnji rok za dostavu radova je 15.01.2023.
 • Radovi moraju biti na srpskom i engleskom jeziku;
 • Radovi u celini moraju biti napisani prema zahtevu koji se nalazi na sajtu konferencije: www.fsfvconference.rs
 • Maksimalni broj radova po autoru 3 (1 rad kao prvi autor i 2 rada kao koautor). Molimo Vas da vaše radove u celini prosledite putem e-pošte: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Format radova u celini

 • Format se koristi za pripremu radova u celini (uključujući naziv, tekst, slike, tabele, grafikone i literatura);
 • Molimo Vas da koristite šablon za radove u celini, sa dostavljanjem fotografija, slika i grafikona u nijansama sive ili crne i bele boje;
 • Stranice formata: beli papir, veličine A4 (297x210 mm), margine: levo, desno, gore, dole – 2.0 cm.;
 • Broj strana: 6-8 stranica.

 

Šablon za dostavljanje radova u celini

Molimo Vas da koristite šablon: word document šablon za radove (3.3.2021. 601kB)

NAZIV (Zamenite sa Vašim nazivom) – Times New Roman 14 pt, bold

 • Single space

Autor (i) (Ime i prezime1; Ime i prezime2) - Times New Roman 12 pt, normal
Institucija1 (Institucija, grad, država) - Times New Roman 9 pt, normal
Institucija2 (Institucija, grad, država) - Times New Roman 9 pt, normal

Instrukcije za izradu Poster prezentacije:

 • Za autore poster prezentacija predviđeno je da svoje radove izlože u trajanju od 10 minuta;
 • Veličina postera prema standardima treba da bude 90 cm širine i 130 cm visine;
 • Poster prezentacije i izlaganja koja prate poster prezentacije, moraju biti na engleskom jeziku!

 

Instrukcije za uplatu kotizacije u valuti RSD
Primaoc: UNIVERZITET U BEOGRADU -
FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA U BEOGRADU,
Blagoja Parovića 156, Beograd.
Svrha plaćanja: Registracija – kotizacija za učešće na Međunarodnoj naučnoj konferenciji
Račun primaoca: 840 - 4536760 - 15
Model i poziv na broj:
(odobrenje)
97 88-02305-742321-00-04-940
Kotizacija: *
Puna kotizacija * 100 Є po prijavljenom radu
Studenti * 30 Є po prijavljenom radu
* Napomena za sve uplatioce: Korisnik treba da dobije pun iznos kotizacije.