14. i 15. decembar 2024. godine
Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, organizuje XXII Međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom: „Fizička aktivnost i zdravlje – zalog za ceo život“
14. i 15. decembar 2024. godine
U cilju prezentacije najnovijih teorijskih saznanja, naučnih istraživanja i iskustava iz prakse fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije, pozivamo Vas da učestvujete u radu skupa i prijavite svoje radove