„SAVREMENI IZAZOVI SPORTA, FIZIČKOG VEŽBANJA I AKTIVNOG ŽIVOTA“
14 - 15 Maj 2021. Međunarodna Naučna Konferencija 2021.
26. Januar 2021: PRVI POZIV
14 - 15 Maj 2021. MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA