01. April 2021: TREĆI POZIV
VAŽNO OBAVEŠTENjE: Krajnji rok za prijavu sažetaka je pomeren na 15.04.2021.
„SAVREMENI IZAZOVI SPORTA, FIZIČKOG VEŽBANJA I AKTIVNOG ŽIVOTA“
14 - 15 Maj 2021. Međunarodna Naučna Konferencija 2021.