Predsednik Organizacionog odbora Konferencije

Dr Ivan Ćuk, docent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Organizacioni odbor, članovi:

 1. dr Miloš Marković, vanredni profesor;
 2. dr Olivera Knežević, docent;
 3. dr Goran Prebeg, vanredni profesor;
 4. dr Vladimir Milošević, docent;
 5. dr med. Sanja Mirković, asistent;
 6. Marko Vasiljević, asistent;
 7. Marko Erak, asistent;
 8. Sonja Kocić Pajić, asistent;
 9. Anastasija Kocić, istraživač saradnik;
 10. Kristina Malečkar, istraživač pripravnik;
 11. David Nikolić, istraživač pripravnik.