Univerzitet u Beogradu – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja povodom Dana fakulteta deveti put organizuje međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom „Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih“, koja će se održati 12. decembra 2019. godine u Beogradu sa početkom od 9 časova.

Detaljan program konferencije po sesijama i sa naslovima predavanja biće objavljen u subotu 07.12.2019. na sajtu www.fsfvconference.rs

Posebno napominjemo da je Konferencija prihvaćena od Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) kao oblik stručnog usavršavanja za koji ćete dobiti sertifikat.

documents Preuzmite dokumentaciju u nastavku: