Predsednik:

Dr Stanimir Stojiljković, redovni profesor, prodekan, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Republika Srbija.

Članovi sa matične institucije:

 1. Dr Irina Juhas, redovni profesor.
 2. Dr Marija Macura, redovni profesor.
 3. Dr Lidija Moskovljević, vanredni profesor.
 4. Dr Ana Orlić, vanredni profesor.
 5. Dr Branka Savović, vanredni profesor.
 6. Dr Vladimir Mrdaković, vanredni profesor.
 7. Dr Igor Ranisavljev, vanredni profesor.

Članovi iz ostalih institucija u Srbiji:

 1. Dr Dušan Mitrović, redovni profesor, upravnik Instituta za medicinsku fiziologiju „Rihard Burijan“, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet.
 2. Dr Sanja Mazić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet.
 3. Dr Miloš Milenković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet.
 4. Dr Saša Bubanj, redovni profesor, Univerzitet u Nišu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
 5. Dr Dejana Popović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet.
 6. Dr Vesna Stojiljković, viši naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu – Institut za nuklearne nauke Vinča.
 7. Dr Duško Spasovski, docent, Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet.
 8. Dr Vladan Pelemiš, docent, Univerzitet u Beogradu - Učiteljski fakultet.
 9. Dr Dragan Strelić, nastavnik, Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija.
 10. Dr Aleksandra Sanader, viši stručni saradnik, Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.
 11. Dr Ivan Ćuk, profesor, Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu, Univerzitet Singidunum, Beograd.

Članovi iz inostranstva:

 1. Dr Ros Arena, redovni profesor, šef Katedre za fizikalnu terapiju Univerziteta u Ilinoisu, Čikago, SAD.
 2. Dr Liu Hui, profesor, direktor Kineskog instituta za sport i nauku o zdravlju, Pekinški univerzitet za sport, N.R. Kina.
 3. Dr Đorđe Jakovljević, redovni profesor, Fakultet zdravstvenih nauka, Univerzitet Koventri; Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet Njukastl, Velika Britanija.
 4. Dr Daniela Kaporosi, profesor, predsednik - Društvo za istraživanja slobodnih radikala - region Evrope, Odeljenje za kretanje, nauke o čoveku i zdravlju, Univerzitet u Rimu „Foro Italiko“, Italija.
 5. Dr Pavel Zalevski, profesor, Odeljenje za higijenu, epidemiologiju, ergonomiju i postdiplomsko obrazovanje, Odeljenje za ergonomiju i fiziologiju vežbanja, Univerzitet Nikola Kopernik, Fakultet zdravstvenih nauka, Torun, Poljska.
 6. Dr Katerina Mouratidou, profesor, Škola fizičkog vaspitanja i sporta u Seresu, Univerzitet Aristotel u Solunu, Grčka.
 7. Dr Snežana Bijelić, redovni profesor, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.
 8. Dr Robert Podstavski, professor, Fakultet nauka o životnoj sredini, Odeljenje za turizam, rekreaciju i ekologiju, Univerzitet Varmia i Mazuri u Olsztinu, Olsztin, Poljska.
 9. Dr Goran Nikovski, profesor, Fakultet za fizičko obrazovanje, sport i zdravlje, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij “, Skoplje, Republika Severna Makedonija.
 10. Dr Karlos Kastelar Otin, profesor, Fakultet za zdravstvene i sportske nauke, Univerzitet u Saragosi, Španija.
 11. Dr Francisko Pradas de la Fuente, profesor, Fakultet za zdravstvene i sportske nauke, Univerzitet u Saragosi, Španija.
 12. Dr Matej Majerič, docent, Univerzitet u Ljubljani, Fakultet sporta, Republika Slovenija.
 13. Dr Beat Knehtle, profesor, Institut za primarnu zdravstvenu zaštitu, Univerzitet u Cirihu, Cirih, Švajcarska; Medbase St. Galen Am Vadianplatz, St. Galen, Švajcarska.
 14. Dr Pantelis T. Nikolaidis, profesor, Fakultet za zdravstvene nauke, Univerzitet zapadne Atike, Atina, Grčka; Laboratorija za ispitivanje vežbanja, Helenska vazduhoplovna akademija, Aharnes, Grčka.
 15. Dr Maria Frančeska Piacentini, profesor, Odeljenje za kretanje, nauke o čoveku i zdravlju, Univerzitet u Rimu „Foro Italiko“, Italija.