Predsednik

Doc. dr Željko Rajković, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Članovi sa matične institucije

 1. Prof. dr Aleksandar Janković, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 2. Prof. dr Sanja Mandarić, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 3. Prof. dr Goran Kasum, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 4. Prof. dr Marija Macura, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 5. Van.prof. dr Nenad Janković, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 6. Van.prof. dr Ana Vesković Đaković, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 7. Doc. dr Aleksandra Popović, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 8. Doc. dr Vladimir Miletić, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 9. Doc. dr Vladimir Mrdaković, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 10. Doc. dr Goran Prebeg, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 11. Doc. dr Miloš Marković, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 12. Dr Marko Ćosić, asistent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Članovi sa ostalih nacionalnih institucija

 1. Prof. dr Jovan Babić, Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet
 2. Prof. dr Dejan Madić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 3. Prof. dr Zvezdan Savić, Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 4. Prof. dr Goran Šekeljić, Univerzitet u Kragujevcu, Pedagoški fakultet
 5. Prof. dr Boban Milojković, Kriminalističko policijski Univerzitet, Departman kriminalistike
 6. Van.prof. dr Hadži Saša Ilić, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 7. Van.prof. dr Benin Murić, Državni Univerzitet u Novom Pazaru, Departman za Biomedicinske nauke
 8. Doc. dr Dragan Branković, Univerzitet u Beogradu - Učiteljski fakultet
 9. Dr Milan Spaić, Zemunska bolnica, Department za neurohirurgiju
 10. Doc.prof. dr Svetislav Šoškić, Kapetan bojnog broda, Univerzitet odbrane, Vojna Akademija, Beograd
 11. Potpukovnik dr Nikola Čikiriz, Univerzitet odbrane, Vojno medicinska akademija, Institut za higijenu i dijetetiku, Beograd
 12. Dr Darko Trifunović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Institut of Security Studies
 13. Dr Goran Džafić, Nacionalna služba za zapošljavanje, Republika Srbija

Članovi iz inostranstva

 1. Prof. dr Mladen Marinović, Univerzitet u Splitu, Kineziološki fakultet, Hrvatska
 2. Prof. dr Goran Bošnjak, Univerzitet u Banja Luci, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 3. Doc. dr Nikolay Panajotov, Nacionalna sportska akademija "Vassil Levski", Sofija, Bugarska
 4. Doc. dr Matija Mato Škerbić, Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni odjel Hrvatski studiji, Hrvatska
 5. Doc. dr Nebojša Mitrović, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pedagoški fakultet u Bijeljini, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 6. Doc. dr Franjo Lovrić, Univerzitet u Mostaru, Fakultet prirodno-matematičkih i odgojnih nauka, Bosna i Hercegovina
 7. Csaba Szanto, ICF Expert, International Canoeing Federation, Laussane, Svajcarska
 8. Fernando Parente, FISU Executive Committee member, Braga, Portugalija
 9. Msc, Katsumi Namba, Tamagawa Univerzitet, Tokio, Japan