Šablon za dostavljanje radova u celini

Molimo Vas da koristite šablon: word document šablon za radove (3.3.2021. 601kB)

NAZIV (Zamenite sa Vašim nazivom) – Times New Roman 14 pt, bold

 • Single space

Autor (i) (Ime i prezime1; Ime i prezime2) - Times New Roman 12 pt, normal
Institucija1 (Institucija, grad, država) - Times New Roman 9 pt, normal
Institucija2 (Institucija, grad, država) - Times New Roman 9 pt, normal

 • Single space

Uvod - Times New Roman 11, pt bold
Standard standard standard standard standard………
(Zameniti tekst sa vašim definisati problem i hipoteze.) - Times New Roman 11 pt, normal

 • Single space
<sunset>

Slika 1. Molimo Vas koristite > slike > u sivoj ili crno-beloj skali, u formatu .gif ili .jpg. - Times NewRoman 11 pt, Italic

 • Single space

Tabele: Koristiti uputstvo na sledeći način: table > insert table. Nemojte koristiti kosa slova za kreiranje tabela. Kada formirate tabelu koristite, double space line. Uključite agendu tabele na sledeći način.

 • Single space

Table 1. Naslov..... - Times New Roman 11 pt, Italic

         
         

 • Single space

Za citiranje koristiti APA Style Guide: (Prezime, godina, stranica). Primer: (Tomić, 2003, str. 45). - Times New Roman 11 pt, normal

 • Single space

Metode - Times New Roman 11 pt, bold normal

Standard standard standard standard standard standard…………………………………
(Zameniti tekst sa vašim tekstom. Jasno definisati metod statističke procedure, specifikaciju opreme i drugo.) - Times New Roman 11 pt, normal

 • Single space

Rezultati - Times New Roman 11 pt, bold

(Zameniti tekst sa vašim tekstom. Uključiti statistiku, datume i značajne nivoe.) - Times New Roman 11 pt, normal

 • Single space

Diskusija - Times New Roman 11 pt, bold

Zameniti tekst sa vašim tekstom. Uključuje primarna postignuća istraživanja. Pažnja: Za citiranje koristiti APA Style Guide: Prezime i godinu, po hronološkom redu. Primer: (Jovanovic, 2006; Tomic, 2003). - Times New Roman 11 pt, normal

 • Single space

Zaključak - Times New Roman 11 pt, bold

Standard standard standard standard ………………………………………………
Zameniti tekst sa vašim tekstom. Uključuje primarna postignuća, ograničenja i buduće smernice istraživanja. - Times New Roman 11 pt, normal

 • Single space

Literatura - Times New Roman 10 pt, bold

Literatura (Zameniti sa referencama):
Prezime, prva dva inicijala. Godina izdavanja. Naslov. Pod naslov. Edicija. Naziv knjige (pp). Grad izdavača: Naziv izdavača. - Times New Roman 9 pt, normal
Primer:
Janković, J. F. (1971). Sports Facilities. Serbian Journal of Sports Facilities, 22, 1-19.
Tomić, M. (2003). Menadžment u sportu. Beograd: Astimbo.