Predsednik:

Dr Saša Jakovljević, redovni profesor, dekan, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Republika Srbija.

Članovi:

 1. Vanja Udovičić, ministar, Ministarstvo omladine i sporta, Republika Srbija.
 2. Božidar Maljković, predsednik, Olimpijski komitet Srbije.
 3. Dr Ivanka Popović, redovni profesor, rektor, Univerzitet u Beogradu, Republika Srbija.
 4. Dr Gao Feng, profesor, izvršni potpredsednik Univerziteta za sport u Pekingu, Kina.
 5. Dr Milan Pašić, pomoćnik ministra, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republika Srbija.
 6. Dragan Tomašević, predsednik, Sportski savez Beograda, Republika Srbija.
 7. Dr Dejan Madić, redovni profesor, prorektor, Univerzitet u Novom Sadu, Republika Srbija.
 8. Dr Žao Bing, profesor, dekan, Kina odbojkaški koledž, Univerzitet za sport u Pekingu, Kina.
 9. Dr Nebojša Lalić, redovni profesor, dekan, Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet, Republika Srbija.
 10. Dr Slađana Šobajić, redovni profesor, dekan, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Republika Srbija.
 11. Dr Bojan Zrnić, profesor, načelnik, general-major, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, Republika Srbija.
 12. Dr Veroljub Stanković, redovni profesor, dekan, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Leposaviću, Republika Srbija.
 13. Dr Borko Petrović, profesor, dekan, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.
 14. Dr Borislav Cicović, profesor, dekan, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.
 15. Dr Haris Alić, profesor, dekan, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.
 16. Dr Nejc Šarabon, profesor, dekan, Fakultet zdravstvenih nauka, Univerzitet u Primorskom, Republika Slovenija.
 17. Dr Damir Sekulić, profesor, dekan, Fakultet kineziologije, Univerzitet u Splitu, Republika Hrvatska.

 

Predsednik Organizacionog odbora

Dr Radivoj Mandić, docent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Generalni sekretar konferencije

Dr Nikola Majstorović, docent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Članovi

 1. Dr Branka Marković, docnent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja,
 2. Dr Olivera Knežević, docent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja,
 3. Dr Milan Petronijević, docent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja,
 4. Lazar Tomić, asistent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja,
 5. Marija Čolić, asistent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja,
 6. Vladimir Milošević, asistent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja,
 7. Dr Gordana Vekarić, docent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja,
 8. Dr Milan Aksić, docent, Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet.

 

Predsednik:

Dr Stanimir Stojiljković, redovni profesor, prodekan, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Republika Srbija.

Članovi sa matične institucije:

 1. Dr Irina Juhas, redovni profesor.
 2. Dr Marija Macura, redovni profesor.
 3. Dr Lidija Moskovljević, vanredni profesor.
 4. Dr Ana Orlić, vanredni profesor.
 5. Dr Branka Savović, vanredni profesor.
 6. Dr Vladimir Mrdaković, vanredni profesor.
 7. Dr Igor Ranisavljev, vanredni profesor.

Članovi iz ostalih institucija u Srbiji:

 1. Dr Dušan Mitrović, redovni profesor, upravnik Instituta za medicinsku fiziologiju „Rihard Burijan“, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet.
 2. Dr Sanja Mazić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet.
 3. Dr Miloš Milenković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet.
 4. Dr Saša Bubanj, redovni profesor, Univerzitet u Nišu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
 5. Dr Dejana Popović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet.
 6. Dr Vesna Stojiljković, viši naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu – Institut za nuklearne nauke Vinča.
 7. Dr Duško Spasovski, docent, Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet.
 8. Dr Vladan Pelemiš, docent, Univerzitet u Beogradu - Učiteljski fakultet.
 9. Dr Dragan Strelić, nastavnik, Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija.
 10. Dr Aleksandra Sanader, viši stručni saradnik, Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.
 11. Dr Ivan Ćuk, profesor, Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu, Univerzitet Singidunum, Beograd.

Članovi iz inostranstva:

 1. Dr Ros Arena, redovni profesor, šef Katedre za fizikalnu terapiju Univerziteta u Ilinoisu, Čikago, SAD.
 2. Dr Liu Hui, profesor, direktor Kineskog instituta za sport i nauku o zdravlju, Pekinški univerzitet za sport, N.R. Kina.
 3. Dr Đorđe Jakovljević, redovni profesor, Fakultet zdravstvenih nauka, Univerzitet Koventri; Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet Njukastl, Velika Britanija.
 4. Dr Daniela Kaporosi, profesor, predsednik - Društvo za istraživanja slobodnih radikala - region Evrope, Odeljenje za kretanje, nauke o čoveku i zdravlju, Univerzitet u Rimu „Foro Italiko“, Italija.
 5. Dr Pavel Zalevski, profesor, Odeljenje za higijenu, epidemiologiju, ergonomiju i postdiplomsko obrazovanje, Odeljenje za ergonomiju i fiziologiju vežbanja, Univerzitet Nikola Kopernik, Fakultet zdravstvenih nauka, Torun, Poljska.
 6. Dr Katerina Mouratidou, profesor, Škola fizičkog vaspitanja i sporta u Seresu, Univerzitet Aristotel u Solunu, Grčka.
 7. Dr Snežana Bijelić, redovni profesor, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.
 8. Dr Robert Podstavski, professor, Fakultet nauka o životnoj sredini, Odeljenje za turizam, rekreaciju i ekologiju, Univerzitet Varmia i Mazuri u Olsztinu, Olsztin, Poljska.
 9. Dr Goran Nikovski, profesor, Fakultet za fizičko obrazovanje, sport i zdravlje, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij “, Skoplje, Republika Severna Makedonija.
 10. Dr Karlos Kastelar Otin, profesor, Fakultet za zdravstvene i sportske nauke, Univerzitet u Saragosi, Španija.
 11. Dr Francisko Pradas de la Fuente, profesor, Fakultet za zdravstvene i sportske nauke, Univerzitet u Saragosi, Španija.
 12. Dr Matej Majerič, docent, Univerzitet u Ljubljani, Fakultet sporta, Republika Slovenija.
 13. Dr Beat Knehtle, profesor, Institut za primarnu zdravstvenu zaštitu, Univerzitet u Cirihu, Cirih, Švajcarska; Medbase St. Galen Am Vadianplatz, St. Galen, Švajcarska.
 14. Dr Pantelis T. Nikolaidis, profesor, Fakultet za zdravstvene nauke, Univerzitet zapadne Atike, Atina, Grčka; Laboratorija za ispitivanje vežbanja, Helenska vazduhoplovna akademija, Aharnes, Grčka.
 15. Dr Maria Frančeska Piacentini, profesor, Odeljenje za kretanje, nauke o čoveku i zdravlju, Univerzitet u Rimu „Foro Italiko“, Italija.