Otvaranje Konferencije 2017 – pozdravni govor
Dr Sanja Mandarić, vanredni profesor i dr Saša Jakovljević, redovni profesor, Dekan Univerzitet u Beogradu Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
Konferencijia 2017: „Praćenje efekata motornog učenja – pamćenje i transfer naučenog“
Dr Đurđica Miletić, redovni profesor, Univerzitet u Splitu, Kineziološki fakultet.
Konferencijia 2017: „Kardiovaskularno starenje, srčana insuficijencija i fizička aktivnost”
Dr Đorđe Jakovljević, vanredni profesor, Univerzitet u Njukastlu, Institut za celularnu medicinu.
Konferencijia 2017:
3
Konferencijia 2017:
4
Konferencijia 2017:
Dr Branislav Jevtić, redovni profesor, Dekan Univerzitet u Beogradu Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
Konferencijia 2017:
6
Konferencijia 2017:
7

Predsednik

Prof. dr Darko Mitrović, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Generalni sekretar konferencije

Vladimir Milošević, asistent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Članovi

 1. Doc. dr Milan Matić, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 2. Dr Slobodanka Dobrijević, asistent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 3. Lazar Tomić, asistent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 4. Marija Čolić, asistent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 5. Nikola Majstorović, asistent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 6. Vladimir Grbić, asistent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 7. Gordana Vekarić, nastavnik stranog jezika, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

 

Predsednik

Doc. dr Željko Rajković, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Članovi sa matične institucije

 1. Prof. dr Aleksandar Janković, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 2. Prof. dr Sanja Mandarić, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 3. Prof. dr Goran Kasum, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 4. Prof. dr Marija Macura, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 5. Van.prof. dr Nenad Janković, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 6. Van.prof. dr Ana Vesković Đaković, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 7. Doc. dr Aleksandra Popović, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 8. Doc. dr Vladimir Miletić, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 9. Doc. dr Vladimir Mrdaković, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 10. Doc. dr Goran Prebeg, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 11. Doc. dr Miloš Marković, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 12. Dr Marko Ćosić, asistent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja