Instrukcije za izradu Poster prezentacije:

  • Za autore poster prezentacija predviđeno je da svoje radove izlože u trajanju od 10 minuta;
  • Veličina postera prema standardima treba da bude 90 cm širine i 130 cm visine;
  • Poster prezentacije i izlaganja koja prate poster prezentacije, moraju biti na engleskom jeziku!