Dodatne informacije

  • Krajnji rok za prijavu sažetaka je pomeren na 20.11.2022., kada je ujedno i poslednji rok za uplatu kotizacije.
  • Maksimalan broj radova koje isti autor može da prijavi za konferenciju je 3 (1 rad kao prvi autor, 2 kao koautor).
  • Visina kotizacije za učešće na konferenciji je 100 evra po radu (za autore iz Srbije u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije).
  • Visina kotizacije za studente (strukovne, akademske, master, magistarske i doktorske studije) je 30 evra po radu (za autore iz Srbije u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije).
  • Profesori i studenti Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja – Univerziteta u Beogradu su oslobođeni plaćanja kotizacije za učešće na konferenciji.
  • Visina kotizacije se uplaćuje u odnosu na prvog autora.