Štampa
Zoom +

 

Svetski pravac dalje – Zdrav život kao
prevencija nove pandemije (HL - PIVOT)

 

 

cv biog-promo: Prof. Ross Arena (691kB)

 

Kategorija: Pozivni predavači