Predsednik EUSA, Ljubljana.
Tema: „Promene i trendovi u univerzitetskom sportu
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za diplomatiju i bezbednost
Tema: „Sport kao sredstvo diplomatije
Primorska Univerzitet, Fakultet za zdravstvenu negu, Koper, Slovenija.
Tema: „Asimetrije donjih ekstremiteta i njihova uloga u prevenciji sportskih povreda: multimodalni pristup