Predsednik:

Dr Saša Jakovljević, redovni profesor, dekan, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Republika Srbija.

Članovi:

 1. Vanja Udovičić, ministar, Ministarstvo omladine i sporta, Republika Srbija.
 2. Božidar Maljković, predsednik, Olimpijski komitet Srbije.
 3. Dr Ivanka Popović, redovni profesor, rektor, Univerzitet u Beogradu, Republika Srbija.
 4. Dr Gao Feng, profesor, izvršni potpredsednik Univerziteta za sport u Pekingu, Kina.
 5. Dr Milan Pašić, pomoćnik ministra, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republika Srbija.
 6. Dragan Tomašević, predsednik, Sportski savez Beograda, Republika Srbija.
 7. Dr Dejan Madić, redovni profesor, prorektor, Univerzitet u Novom Sadu, Republika Srbija.
 8. Dr Žao Bing, profesor, dekan, Kina odbojkaški koledž, Univerzitet za sport u Pekingu, Kina.
 9. Dr Nebojša Lalić, redovni profesor, dekan, Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet, Republika Srbija.
 10. Dr Slađana Šobajić, redovni profesor, dekan, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Republika Srbija.
 11. Dr Bojan Zrnić, profesor, načelnik, general-major, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, Republika Srbija.
 12. Dr Veroljub Stanković, redovni profesor, dekan, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Leposaviću, Republika Srbija.
 13. Dr Borko Petrović, profesor, dekan, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.
 14. Dr Borislav Cicović, profesor, dekan, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.
 15. Dr Haris Alić, profesor, dekan, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.
 16. Dr Nejc Šarabon, profesor, dekan, Fakultet zdravstvenih nauka, Univerzitet u Primorskom, Republika Slovenija.
 17. Dr Damir Sekulić, profesor, dekan, Fakultet kineziologije, Univerzitet u Splitu, Republika Hrvatska.