Štampa

Predsednik Organizacionog odbora

Dr Radivoj Mandić, docent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Generalni sekretar konferencije

Dr Nikola Majstorović, docent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Članovi

  1. Dr Branka Marković, docnent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja,
  2. Dr Olivera Knežević, docent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja,
  3. Dr Milan Petronijević, docent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja,
  4. Lazar Tomić, asistent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja,
  5. Marija Čolić, asistent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja,
  6. Vladimir Milošević, asistent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja,
  7. Dr Gordana Vekarić, docent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja,
  8. Dr Milan Aksić, docent, Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet.

 

Kategorija: Odbori