Štampa

Predsednik

Prof. dr Darko Mitrović, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Generalni sekretar konferencije

Vladimir Milošević, asistent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Članovi

  1. Doc. dr Milan Matić, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
  2. Dr Slobodanka Dobrijević, asistent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
  3. Lazar Tomić, asistent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
  4. Marija Čolić, asistent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
  5. Nikola Majstorović, asistent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
  6. Vladimir Grbić, asistent, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
  7. Gordana Vekarić, nastavnik stranog jezika, Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

 

Kategorija: Odbori