MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA
EFEKTI PRIMENE FIZIČKE AKTIVNOSTI NA ANTROPOLOŠKI STATUS
DECE, OMLADINE I ODRASLIH

Poštovane koleginice i kolege,

    Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, ove godine obeležava 80 godina od osnivanja i povodom Dana fakulteta, organizuje 8. međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom: „Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih“, koja će se održati 12. decembra 2018. godine.

U cilju prezentacija najnovijih teorijskih saznanja, naučnih istraživanja i iskustava iz prakse fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije, sa zadovoljstvom Vas pozivamo da učestvujete u radu skupa i prijavite svoje radove iz sledećih tematskih područja:

  • Fizičko vaspitanje, sport i rekreacija,
  • Bio-medicinski aspekti fizičke aktivnosti,
  • Društveno-humanistički aspekti fizičke aktivnosti.

Pozivni predavači su:

  • Dr Veiga Fernández Santiago, vanredni profesor (Univerzitet Politehnike u Madridu, Fakultet nauka za fizičku aktivnost i sport, Madrid, Španija),
  • Dr Amador García Ramos (Univerzitet u Granadi, Fakultet sportskih nauka, Odsek za fizičko vaspitanje i sport, Granada, Španija i Katolički univerzitet presvetog Začeća, Fakultet za edukaciju, Odsek za sportske nauke i fizičku pripremu, Konsepsion, Čile).

 

Važni datumi
Krajnji rok za dostavljanje sažetaka 15. novembar 2018.
Uplata kotizacije 19. novembar 2018.
Krajnji rok za dostavljanje radova 11. decembar 2018.
Kotizacija: Pre 19. novembra 2018. Posle 19. novembra 2018.
Puna kotizacija 90 Є 120 Є
Studenti 30 Є 30 Є