♦ XXI MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA ♦
DEVELOPMENT OF INTEGRATIVE FITNESS – DIF KONFERENCIJA

„MEĐUNARODNA KONFERENCIJA NAUKA O SPORTU,
FIZIČKOM VASPITANJU I ZDRAVLJU“

Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Republika Srbija, Beograd, 9 - 10 Decembar 2022.

Poštovane kolege,

Registracija učesnika konferencije je u petak 09.12.2022. u periodu od 11:00 do 15:00 u holu Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja.

Da bi bili u mogućnosti da se registruju, autori moraju da izmire kotizacije za učešće na konferenciji. U suprotnom neće biti u mogućnosti da prezentuju istraživanje na konferenciji.

PowerPoint Prezentacije uz izlaganje od najviše 6-8 minuta moraju da se predaju moderatoru sesije najkasnije 60 minuta pre početka sesije. Takođe, poželjno je da se PowerPoint prezentacija isproba na kompjuteru na kojem će da bude prezentovana, kako ne bi došlo do nepredviđenih tehničkih komplikacija.

link >>> Program konferencije <<< link