Štampa
Kategorija: Obaveštenja

♦ MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA ♦

EFEKTI PRIMENE FIZIČKE AKTIVNOSTI NA ANTROPOLOŠKI STATUS
DECE, OMLADINE I ODRASLIH

Univerzitet u Beogradu – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Republika Srbija, Beograd, 11-12. decembar 2019.

Organizatori:

Cilj konferencije:

Tematska područja:

Važni datumi:

Kotizacija: Pre 20. nov. 2019. Posle 20. nov. 2019.
Puna kotizacija 90 Є 120 Є
Studenti 30 Є 30 Є
* Napomena uplatiocu: Korisnik treba da dobije pun iznos kotizacije.