♦ MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA ♦

EFEKTI PRIMENE FIZIČKE AKTIVNOSTI NA ANTROPOLOŠKI STATUS
DECE, OMLADINE I ODRASLIH

Univerzitet u Beogradu – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Republika Srbija, Beograd, 11-12. decembar 2019.

Organizatori:

Cilj konferencije:

 • Prezentacija najnovijih teorijskih saznanja, naučnih istraživanja i iskustava iz prakse fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije.

Tematska područja:

 • Društveno-humanistički i filozofski aspekti fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije
 • Metodološki aspekti istraživanja u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji
 • Metodički aspekti efekata primene fizičkih aktivnosti u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji
 • Menadžment, organizacija i marketing u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji
 • Pedagoški problemi i fizičko vaspitanje, sport i rekreacija
 • Biomedicinski aspekti fizičke aktivnosti
 • Etika sporta, bioetika i fizička aktivnost
 • Primena fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije u radu sa osobama sa potrebom za posebnom društvenom brigom (talentovanim osobama i osobama sa razvojnim smetnjama)
 • Primena fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije u specijalizovanim ustanovama i institucijama
 • Komunikacija u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji

Važni datumi:

 • krajnji rok za prijavljivanje učesnika i dostavljanje sažetaka: 15. novembar 2019.
 • krajnji rok za dostavljanje radova: 11. decembar 2019.
Kotizacija: Pre 20. nov. 2019. Posle 20. nov. 2019.
Puna kotizacija 90 Є 120 Є
Studenti 30 Є 30 Є
* Napomena uplatiocu: Korisnik treba da dobije pun iznos kotizacije.


MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA
EFEKTI PRIMENE FIZIČKE AKTIVNOSTI NA ANTROPOLOŠKI STATUS
DECE, OMLADINE I ODRASLIH

Poštovane koleginice i kolege,

    Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, ove godine obeležava 80 godina od osnivanja i povodom Dana fakulteta, organizuje 8. međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom: „Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih“, koja će se održati 12. decembra 2018. godine.

U cilju prezentacija najnovijih teorijskih saznanja, naučnih istraživanja i iskustava iz prakse fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije, sa zadovoljstvom Vas pozivamo da učestvujete u radu skupa i prijavite svoje radove iz sledećih tematskih područja:

 • Fizičko vaspitanje, sport i rekreacija,
 • Bio-medicinski aspekti fizičke aktivnosti,
 • Društveno-humanistički aspekti fizičke aktivnosti.

Pozivni predavači su:

 • Dr Veiga Fernández Santiago, vanredni profesor (Univerzitet Politehnike u Madridu, Fakultet nauka za fizičku aktivnost i sport, Madrid, Španija),
 • Dr Amador García Ramos (Univerzitet u Granadi, Fakultet sportskih nauka, Odsek za fizičko vaspitanje i sport, Granada, Španija i Katolički univerzitet presvetog Začeća, Fakultet za edukaciju, Odsek za sportske nauke i fizičku pripremu, Konsepsion, Čile).

 

Važni datumi
Krajnji rok za dostavljanje sažetaka 15. novembar 2018.
Uplata kotizacije 19. novembar 2018.
Krajnji rok za dostavljanje radova 11. decembar 2018.
Kotizacija: Pre 19. novembra 2018. Posle 19. novembra 2018.
Puna kotizacija 90 Є 120 Є
Studenti 30 Є 30 Є