Otvaranje Konferencije 2017 – pozdravni govor
Dr Sanja Mandarić, vanredni profesor i dr Saša Jakovljević, redovni profesor, Dekan Univerzitet u Beogradu Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
Konferencijia 2017: „Praćenje efekata motornog učenja – pamćenje i transfer naučenog“
Dr Đurđica Miletić, redovni profesor, Univerzitet u Splitu, Kineziološki fakultet.
Konferencijia 2017: „Kardiovaskularno starenje, srčana insuficijencija i fizička aktivnost”
Dr Đorđe Jakovljević, vanredni profesor, Univerzitet u Njukastlu, Institut za celularnu medicinu.
Konferencijia 2017:
3
Konferencijia 2017:
4
Konferencijia 2017:
Dr Branislav Jevtić, redovni profesor, Dekan Univerzitet u Beogradu Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
Konferencijia 2017:
6
Konferencijia 2017:
7

Zahtevi u pogledu sažetaka:

 • Uputstvo za sažetke usklađen je sa utvrđenim temama Međunarodne konferencije;
 • Za konferenciju se mogu predati radovi koji nisu objavljeni ili izlagani na bilo kojoj akademskoj konferenciji;
 • Jezik konferencije: Zvanični jezik Međunarodne konferencije je srpski i engleski;
 • Sažetak mora biti na srpskom i engleskom. Dužina sažetka je maksimalno 300 reči (singl space) i mora biti poslat putem e-pošte;

Zahtevi u pogledu sažetaka:

 • Uputstvo za sažetke usklađen je sa utvrđenim temama Međunarodne konferencije;
 • Za konferenciju se mogu predati radovi koji nisu objavljeni ili izlagani na bilo kojoj akademskoj konferenciji;
 • Jezik konferencije: Zvanični jezik Međunarodne konferencije je srpski i engleski;
 • Sažetak mora biti na srpskom i engleskom. Dužina sažetka je maksimalno 300 reči (singl space) i mora biti poslat putem e-pošte;
 • Sažetci moraju da prate zahtev formata koji daje konferencija;
 • Svaki autor koji izlaže može predati maksimalno 1 sažetak u svojstvu prvog autora i jedan kao koautor.

Format za sažetke:

 • Stranica formata: beli papir, veličine A4 (297x210 mm), maksimum 300 reči (single space)( ½ strane), margine: levo, desno, gore, dole – 2.0 cm.;
 • Molimo Vas da koristite šablon za sažetke;
 • Molimo Vas da vaše sažetke nakon registracije prosledite putem e-pošte: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.