Otvaranje Konferencije 2017 – pozdravni govor
Dr Sanja Mandarić, vanredni profesor i dr Saša Jakovljević, redovni profesor, Dekan Univerzitet u Beogradu Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
Konferencijia 2017: „Praćenje efekata motornog učenja – pamćenje i transfer naučenog“
Dr Đurđica Miletić, redovni profesor, Univerzitet u Splitu, Kineziološki fakultet.
Konferencijia 2017: „Kardiovaskularno starenje, srčana insuficijencija i fizička aktivnost”
Dr Đorđe Jakovljević, vanredni profesor, Univerzitet u Njukastlu, Institut za celularnu medicinu.
Konferencijia 2017:
3
Konferencijia 2017:
4
Konferencijia 2017:
Dr Branislav Jevtić, redovni profesor, Dekan Univerzitet u Beogradu Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
Konferencijia 2017:
6
Konferencijia 2017:
7

♦ MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA ♦

EFEKTI PRIMENE FIZIČKE AKTIVNOSTI NA ANTROPOLOŠKI STATUS
DECE, OMLADINE I ODRASLIH

Univerzitet u Beogradu – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Republika Srbija, Beograd, 11-12. decembar 2019.

Organizatori:

Poštovane koleginice i kolege,

Univerzitet u Beogradu – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja povodom Dana fakulteta deveti put organizuje međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom „Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih“, koja će se održati 11. i 12. decembra 2019. godine u Beogradu.

U cilju prezentacije najnovijih teorijskih saznanja, naučnih istraživanja i iskustava iz prakse fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije, sa zadovoljstvom Vas pozivamo da učestvujete i prijavite svoje radove iz sledećih tematskih područja:

 • Društveno-humanistički i filozofski aspekti fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije
 • Metodološki aspekti istraživanja u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji
 • Metodički aspekti efekata primene fizičkih aktivnosti u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji
 • Menadžment, organizacija i marketing u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji
 • Pedagoški problemi i fizičko vaspitanje, sport i rekreacija
 • Biomedicinski aspekti fizičke aktivnosti
 • Etika sporta, bioetika i fizička aktivnost
 • Primena fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije u radu sa osobama sa potrebom za posebnom društvenom brigom (talentovanim osobama i osobama sa razvojnim smetnjama)
 • Primena fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije u specijalizovanim ustanovama i institucijama
 • Komunikacija u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji

Sa zadovoljstvom Vas očekujemo na Konferenciji.

S poštovanjem,
Vladimir Milošević, asistent
Generalni sekretar Konferencije

Važni datumi:

 • krajnji rok za prijavljivanje učesnika i dostavljanje sažetaka: 15. novembar 2019.
 • krajnji rok za dostavljanje radova: 11. decembar 2019.
Kotizacija: Pre 20. nov. 2019. Posle 20. nov. 2019.
Puna kotizacija 90 Є 120 Є
Studenti 30 Є 30 Є
* Napomena uplatiocu: Korisnik treba da dobije pun iznos kotizacije.