Štampa El. pošta

FSFV „Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja“

 

Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja je naučno-obrazovna institucija, koja u kontinuitetu, od 1946. godine, obrazuje visokoškolske kadrove za fizičko vaspitanje, sport i rekreaciju. Koreni Fakulteta sežu od 1938. godine kada je formirana prva jednogodišnja škola za obrazovanje kadrova iz naše struke, odnosno do 1939. godine kada je počela sa radom Škola za telesno vaspitanje u rangu više škole.

Od 1946. do 1953. godine radila je kao Državni institut za fiskulturu (odatle i popularno ime DIF, koje se zadržalo do današnjih dana), zatim od 1953. do 1956. godine kao Instuitut za fizičku kulturu, u periodu od 1956. do 1963. godine kao Visoka škola za fizičko vaspitanje, 1963. godine smo primljeni u Beogradski univerzitet, od 1978. do 1988. godine delujemo kao Fakultet za fizičko vaspitanje, od 1988. do 2000. godine kao Fakultet fizičke kulture, i od 2000. godine ime smo promenili u današnje – Faklutet sporta i fizičkog vaspitanja.

Fakultet od 1946. godine ima Biblioteku, danas sa umreženom računarskom podrškom za korisnike.

Od 1949. godine u Srbiji se izdaje časopis „Fizička kultura“, da bi od 1990. godine izdavač postao Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Beogradu. Fakultet je, i danas izdavač ovog časopisa od nacionalnog značaja.