Univerzitet u Beogradu – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja povodom Dana fakulteta deveti put organizuje međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom „Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih“, koja će se održati 12. decembra 2019. godine u Beogradu.

Posebno napominjemo da je Konferencija prihvaćena od Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) kao oblik stručnog usavršavanja za koji ćete dobiti sertifikat.

documents Preuzmite dokumentaciju u nastavku: